Spotkanie Konsultacyjne Bolków 14.01.22

Styczniowe Zebranie Konsultacyjne miało miejsce w Pałacu Lubiechowa na Dolnym Śląsku w dniu 14.01.22. Nowo otwarty Pałac był położony blisko głównego celu- budowy najdłuższego tunelu pozamiejskiego w Polsce w okolicach Bolkowa na trasie S3, budowanego przez firmę PORR SA. To był główny punkt interesującej porannej wycieczki technicznej która cieszyła się nadzwyczajnym zainteresowaniem (46 osób). Dwa jednocześnie budowane tunele drogowe ( metodą NATM) robią wrażenie co potęgują regularnie odpalane ładunki wybuchowe ( 8 razy dziennie przez 24g 7 dni w tygodniu ) warunkujące postepowanie budowy. Dzisiejszy stan zaawansowania to wydrążone dwa tunele po ok.2100 m do ukończenia brakuje ok.200m każdego tunelu. Fotografie z tunelu obrazują ogrom wykonanych robót- a do ukończenia trzeba jeszcze wykonać docelową obudowę żelbetową i infrastrukturę.

Druga część spotkania to Zebranie Konsultacyjne – które przebiegało zgodnie z planem. Początek był poświęcony wspomnieniu p. Krzysztofa Grzegorzewicza- dobrego ducha i współtwórcy PZWFS- niedawno zmarłego. Następnie Prezes przedstawił cele VII kadencji Zarządu a członkowie omówili niektóre punkty. Kolejne prezentacje pokazywały potencjał kandydata i ewentualnych przyszłych członków Zrzeszenia- firmy: Geo Instruments ,Tranzyt i Cover- połączoną z ciekawą prezentacja materiałów uszczelniających.

Comments are closed.