Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych

Standardy w głębokim fundamentowaniu

Promujemy standardy

Tłumaczymy normy europejskie, przygotowujemy specyfikacje techniczne do pobrania i dostosowania, popularyzujemy nowe metody i technologie.

Wzmacnianie podłoża gruntowego

Wzmacniamy środowisko

Reprezentujemy na zewnątrz interesy naszych członków, dbamy o ochronę ich praw, o ich współpracę, ich autorytet, wysoki poziom etyczny i zawodowy.

Wysoka jakość fundamentów specjalnych

Propagujemy jakość

Działamy na rzecz rozwoju techniki wykonawstwa fundamentów specjalnych i nowych technologii w budownictwie, także inicjując rozwiązania legislacyjne.

Współdziałanie mimo konkurencji

PZWFS jest dobrowolną samorządną organizacją zawodową, zrzeszającą pracodawców wykonujących fundamenty specjalne. Działa na ich rzecz i w ich interesie, zarówno w ramach organizacji, jak i na zewnątrz. Organizuje warsztaty, szkolenia i prezentacje w nowych technologii. Oferuje również pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu.

Wiemy, jak sprawić, by fundamenty były solidne

Nasi członkowie projektowali i wykonywali głębokie fundamentowanie, obudowy wykopów, ścianki szczelinowe, a także zajmowali się wzmacnianiem podłoża gruntowego na takich inwestycjach, jak budowa Centrum Nauki Kopernik, Szybkiego Tramwaju w Krakowie czy Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Mają kompetencje i doświadczenie, by sprostać każdemu wyzwaniu.

Zapytaj lub podpowiedz