Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych

Biuro Zarządu
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Telefon
+48 602 570 075
+48 604 820 356

E-mail
pzwfs@pzwfs.pl

NIP
524-247-68-49

Numer konta
07 1020 1055 0000 9902 0016 7403
(PKO BP SA )