Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych

Biuro Zarządu
ul. Rembielińska 5/70
03-343 Warszawa

Telefon
(22) 811 72 81
+48 501 774 714

E-mail
pzwfs@pzwfs.pl

biuro@pzwfs.pl

NIP
524-247-68-49

Numer konta
07 1020 1055 0000 9902 0016 7403
(PKO BP SA )