Nasi członkowie

Aarsleff Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
 Logo Aarsleff
Firma Aarsleff Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od 1995 r. Zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych robót fundamentowych w technologii żelbetowych pali prefabrykowanych, pali stalowych oraz mikropali. Ponadto specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu konstrukcji oporowych i zabezpieczaniu głębokich wykopów. Realizuje wszystkie czynności przygotowujące wykop fundamentowy do zasadniczych robót konstrukcyjnych, takie jak: projektowanie i instalacja ścianek szczelnych i berlińskich, instalacja iniekcyjnych kotew gruntowych, odwodnienia, roboty ziemne. Aarsleff bierze udział w realizacjach obiektów drogowo-mostowych, kubaturowych i portowych. Większość prac realizuje w oparciu o dokumentację i analizy opracowane we własnej pracowni projektowej.
De Waal Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 41/4
60-842 Poznań
Tel. 68 459 30 02
biuro@dewaal.pl
www.dewaal.pl
Logo De Waal
Firma De Waal, wchodząca w skład belgijskiej Willemen Groep, istnieje na rynku europejskim od 1959 roku, koncentrując swoją działalność na wykonawstwie pali fundamentowych oraz powiązanymi z nimi badaniami gruntów. Jest pomysłodawcą nowych rozwiązań technicznych oraz właścicielem patentów dotyczących fundamentów specjalnych. W 2007 roku powołana została spółka De Waal Polska, która przenosi doświadczenie zdobywane przez wiele lat w Belgii na polski rynek. Oferuje wykonanie pali wierconych typu przemieszczeniowego i pali CFA.
Geobear sp. o. o.
ul. Domaniewska 39A
02 -672 Warszawa

Geobear od prawie 40 lat dostarcza technologię nieuciążliwych napraw posadowienia budynków, wzmocnienia gruntu i naprawy posadzek z wykorzystaniem iniekcji geopolimerowych.

Podstawowe właściwości technologii:

 • Brak urobku
 • Brak ciężkiego sprzętu budowlanego (wszystko na mobilnej ciężarówce która może być oddalona od miejsca iniekcji do 70 m)
 • Odporność na czynniki chemiczne i wodne.
 • Minimalna ingerencja w istniejący obiekt – małe przewierty o średnicy 12-20 mm –
 • Błyskawiczne dojrzewanie i przyrost wytrzymałości materiału w ciągu pierwszyc kilkudziesięciu sekund
 • Metoda bez drgań i oddziaływań dynamicznych.
 • Precyzyjna laserowa kontrola geodezyjna w trakcie wykonywanych prac
 • Kilkudziesięciokrotny wzrost objętości
 • Siła pęcznienia zdolna podnosić elementy konstrukcyjne.
ZKB Geocomp Sp. z o.o.
ul. Balicka 18A
30-149 Kraków
Tel. 12 638 70 56÷7.
geocomp@kki.pl
www.geocomp.krakow.pl
Logo Geocomp
Firma Geocomp oferuje kompleksowe – od koncepcji poprzez projekt do wykonawstwa oraz końcowych testów odbiorowych – rozwiązania zagadnień z dziedziny geotechniki, a mianowicie:
– posadowienie obiektów budowlanych na palach,
– zabezpieczanie głębokich wykopów ścianami szczelinowymi,
– wzmacnianie fundamentów istniejących obiektów wysokociśnieniową iniekcją strumieniową „jet grouting”,
– zabezpieczanie skarp i zboczy oraz stabilizacja osuwisk,
– iniekcyjne wzmacnianie podłoża.
Przedsiębiorstwo Geoservice Sp. z o.o.
ul. Ludwika Solskiego 12
52-416 Wrocław
Logo Geoservice Sp. z o.o.
Zakres działalności:
roboty fundamentowe,
wykonywanie wysokociśnieniowymi technikami (jet grouting) pali iniekcyjnych pod istniejące i nowe obiekty,
wykonywanie mikropali iniekcyjnych, palisad i kotwi gruntowych,
uszczelnianie gruntów i konstrukcji,
wzmacnianie podłoża i konstrukcji,
zabezpieczanie skarp,
iniekcje cementu w grunt, beton, skały i mury,
specjalizacja w robotach fundamentowych i geotechnicznych.
GT Projekt, Sp. z o.o. & Co., S.K.
Swadzim, ul. Parkowa 4
62 – 080 Tarnowo Podgórne
Tel: 61 625 22 22, 801 081 281
fax: 61 625 22 25
info@gtprojekt.pl
www.gtprojekt.pl

GT Projekt jest przedsiębiorstwem Projektowo – Consultingowym, działającym na rynku od roku 1999, powstałym poprzez połączenie firm geotechnicznych, funkcjonujących od roku 1991.
GT Projekt tworzy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, działając w zakresie szeroko rozumianej inżynierii lądowej i wodnej, prowadząc związane z nią prace badawcze i projektowe, doradztwo techniczne i zarządzanie projektami.
Przedsiębiorstwo uczestniczy w inwestycjach budownictwa ogólnego, przemysłowego, drogowego i kolejowego, począwszy od etapu planowania, poprzez projektowanie i realizację aż do nadzoru na etapie eksploatacji obiektów budowlanych.
GT Projekt dysponuje własnym, specjalistycznym sprzętem badawczym oraz laboratorium, wykonując akredytowane oznaczenia geotechniczne i chemiczne, ukierunkowane na sozologiczne badania stanu środowiska gruntowo – wodnego.
Specjalnością przedsiębiorstwa jest modelowanie numeryczne i analizy MES współpracy konstrukcji i podłoża gruntowego.
Zakres prac obejmuje także kontrolę i monitoring wznoszonych i eksploatowanych obiektów.

Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna
ul. Palmowa 22a
15-795 Białystok
Logo Hydrobud

Opis działalności firmy:

• remonty, budowy obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych (jazów, zbiorników retencyjnych, progów piętrzących, śluz, zapór, przepompowni, budowle gabionowe, pomosty drewniane, mola, wieże do skoków),
• budowy i remonty obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych (mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, estakad),
• roboty podwodne (betonowanie, cięcie i spawanie, odmulanie eżektorem powietrznym i wodnym, rozkładanie geowłókniny jako umocnienie dna, narzuty kamienne w gabionach i luzem, wycinanie pali),
• renowacja i rewaloryzacja budowli zabytkowych (obiekty murowane, betonowe, drewniane – sakralne i świeckie),
• roboty palowe i umocnienia wykopów (wbijanie pali drewnianych, żelbetowych, wykonywanie ścianek szczelnych stalowych i plastikowych, ścianki berlińskie, gwoździowanie gruntu),
• wzmocnienia gruntu pod budynkami, nasypów poprzez iniekcję zaczynami cementowymi oraz żywicami poliuretanowymi,
• wzmocnienie budowli poprzez przyklejenie dodatkowego zbrojenia (stalowego lub z włókien węglowych i innych),
• iniekcje nisko- i wysokociśnieniowe elementów betonowych, murów ceglanych,
• ekspertyzy nad- i podwodne budowli inżynierskich (jazów, zapór, mostów etc.),
• wbijanie pali i ścianek typu Larsen o wysokości do 12m na terenie trudnym (roboty palowe),
• wykonywanie zbiorników.

Hydrostop-3 Sp. z o.o.
Hydrostop-3 Sp. z o.o.
ul. Bruszewska 10
03-46 Warszawa
Logo Hydrostop-3 Sp. z o. o.

Opis działalności firmy:

Firma Hydrostop-3 Sp. z o.o. jest firmą wykonującą głównie specjalistyczne roboty w zakresie napraw i uszczelnień budowli w szczególności  fundamentów specjalnych, projektowanie hydroizolacji, kompleksowe wykonywanie hydroizolacji nowych budowli oraz doradztwo w doborze materiałów do uszczelnień przecieków.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie hydroizolacji i zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

PIP Inkom Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 67
97-400 Bełchatów
Logo PIP Inkom Sp. z o.o.
Inkom oferuje jako generalny wykonawca obiekty:
– przemysłowe (żelbetowe i stalowe),
– użyteczności publicznej,
– budowle hydrotechniczne tj.:
o oczyszczalnie ścieków i wód,
o składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
– sieci i instalacje sanitarne,
– instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla energetyki w Polsce.Wykonujemy:
– pale wiercone w technologiach:
oświdra ciągłego (CFA),
o z zabezpieczeniem ścian otworu rurą obsadową odzyskiwaną;
– żelbetowe ściany szczelinowe.
Keller Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 733 82 70
Fax22 733 82 80
keller-polska@keller.com.pl
www.keller.com.pl

Keller Polska Sp. z o. o. należy do Firmy Keller Group plc z siedzibą w Londynie. Jesteśmy wiodącym koncernem międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na Giełdzie Londyńskiej. Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii – łącznie w ponad 40 krajach świata. Świadczymy profesjonalne usługi geotechniczne z zachowaniem jak najniższego ryzyka dla naszych Klientów i Pracowników.Keller Polska oferuje profesjonalne projektowanie i wykonawstwo złożonych robót geotechnicznych. Każde zadanie projektowe rozpatrujemy indywidualnie pod kątem możliwości zastosowania optymalnej w danych warunkach technologii oraz efektów techniczno-ekonomicznych.

Szeroki zakres technologii oferowanych przez Keller Polska (por. orientacyjny schemat na rysunku obok), począwszy od metod „lekkich” stosowanych przy wyborze posadowienia pośredniego, jak np. dynamiczne zagęszczanie impulsowe IC lub kolumny żwirowe,  poprzez szereg atrakcyjnych rozwiązań wykorzystywanych w przypadku posadowienia pośredniego, obejmujących m.in. specjalistyczne iniekcje, wgłębne mieszanie gruntu DSM i inkluzje betonowe, aż po metody „ciężkie”, czyli różnego rodzaju pale i ściany szczelinowe stosowane w głębokim fundamentowaniu, pozwala nam wybierać rozwiązania optymalne, dostosowane do oczekiwań naszych klientów.

Menard Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
Tel. 22 560 03 00
Fax 22 560 03 01
biuro@menard.pl
www.menard.pl
Logo Menard Polska Sp. z o.o.

Menard Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża gruntowego oraz oczyszczania terenów zanieczyszczonych. Firma należy do grupy Soletanche Freyssinet, wchodzącej w skład konsorcjum Vinci. Przez ostatnie 40 lat Menard wdrożył wiele nowych metod wzmacniania gruntu. Celem firmy jest propagowanie technik wzmocnienia podłoża gruntowego jako oszczędnej alternatywy dla tradycyjnego posadowienia pośredniego. Charakteryzuje się szybkością i niezawodnością działania. Stosowane przez nią technologie umożliwiają zmniejszenie nakładów finansowych oraz czasu realizacji zadania.

Najczęściej stosowane przez Menard metody wzmocnienia podłoża:
• kolumny przemieszczeniowe CMC,
• dynamiczna konsolidacja DC,
• wymiana dynamiczna DR,
• Kolumny Podatne MSC,
• dreny pionowe VD,
• konsolidacja próżniowa MV,
• wibroflotacja VF,
• kolumny żwirowe SC,
• wgłębne mieszanie gruntu DSM,
• zagęszczenie w technologii mikrowybuchów MMB

Metris Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127a
99-300 Kutno
Tel. +48 609607313
Fax 24 253 500 55
biuro@metris.com.pl
www.metris.com.pl

Metris jest częścią międzynarodowego koncernu, w którego skład wchodzą między innymi jednostki pomiarowo-badawcze. Pozwala nam to na wymianę doświadczeń w znacznie większym gronie i możliwość realizacji międzynarodowych projektów.
W Polsce podstawową działalnością firmy jest wykonywanie badań pali, kolumn, kotew gruntowych oraz zabezpieczenie interesów firm wykonujących prace geotechniczne poprzez wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejącej zabudowy przed rozpoczęciem prac oraz monitoring ich stanu w trakcie budowy.
Piletest Sp. z o.o.
ul. Ligocka 36C
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. 33 822 22 88
Fax 33 822 22 46
info@piletest.pl
www.piletest.pl
Logo Piletest Sp. z o.o.

Piletest Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od 2004 roku i specjalizuje się w wykonawstwie szeroko rozumianych badań jakości i nośności fundamentów specjalnych. Firma oferuje najwyższej jakości precyzyjne pomiary wykonywane w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001. Specjalnością firmy są:
• próbne obciążenia metodą statyczną z użyciem komputerów rejestrujących i wysokiej klasy dynamometrów (siłomierzy kalibrowanych w GUM Głównym Instytucie Miar), oraz elektronicznych czujników przemieszczeń atestowanych w laboratoriach posiadających akredytacje PCA,
• próbne obciążenia statyczne zinstrumentalizowane (tensometry i ekstensometry Geokon),
• próbne obciążenia metodą dynamiczną PDA (analizy GRLWEAP i CAPWAP),
• badania ciągłości pali metodą Pulse (Sonic) Echo z użyciem PIT Pile Integrity Tester, PET Pile Echo Tester,
• badania ciągłości pali metodą CSL Cross-hole Sonic Logging z użyciem CHUM Cross Hole Ultrasonic Monitor, CHA Cross-Hole Analyzer, lub CHAMP,
• badania ciągłości pali metodą TIP Thermal Integrity Profiler,
• pomiary grubości płyt żelbetowych z użyciem ACT Acoustic Concrete Tester,
• sprzedaż i montaż komputerów rejestrujących dla palownic i wiertnic: E-Saximeter (E-SAX), Hammer Performance Analyzer (HPA), Pile Installation Recorder (PIR) dla pali CFA.
Piletest jest firmą niezależną. Wyniki jej badań nie są obarczone stronniczością. Firma zatrudnia doświadczoną kadrę inżynierską i dysponuje własnym sprzętem niezbędnym do wykonania badań. Próbne obciążenia i badania Piletest realizuje kompleksowo: począwszy od projektu, przez montaż stanowisk i przeprowadzenie badań, aż po opracowanie wyników wraz z orzeczeniem o jakości lub nośności pali.

Segar Sp. z o.o.
ul. A.Krzywoń 8/48
01-391 Warszawa
Tel. 22 353 80 60
segar@segar.pl
www.segar.pl

 

Segar

SEGAR Sp. z o.o. jest polską firmą działającą w branży budowlanej od 2007 roku. Zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych robót geotechnicznych i hydrotechnicznych. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu:

 • zabezpieczania wykopów – ścianki berlińskie, ścianki szczelne, palisady
 • głębokiego fundamentowania – pale wiercone CFA, pale przemieszczeniowe VIBRO i FDP oraz pale wwibrowywane stalowe, żelbetowe i drewniane
 • wzmacniania gruntu – kolumny wiercone CFA, przemieszczeniowe VIBRO i FDP

Ponadto firma SEGAR oferuje wykonanie regulacji nabrzeży oraz przesłon przeciwfiltracyjnych z grodzic stalowych, a także prowadzenia monitoringu drgań, w przypadku możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania prowadzonych robót na otoczenie budowy,.

Oprócz wykonywania zleconych robót budowlanych, SEGAR oferuje dzierżawę specjalistycznego sprzętu.

Firma SEGAR posiada doświadczenie przy realizacji zarówno zadań kubaturowych, drogowo-mostowych, jak i hydrotechnicznych. Posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej kadry oraz zaawansowanego technicznie sprzętu, pozwala firmie na wykonywanie skomplikowanych i nietypowych zadań oraz prowadzenie prac nawet w bardzo trudnych warunkach lokalizacyjnych.

Soletanche
ul. Powązkowska 44C,
01-797 Warszawa
Tel.48 22 639 74 11÷14
Fax 22 639 87 07
office@soletanche.pl
www.soletanche.pl
Logo Soletanche

Firma Soletanche Polska Sp. z o.o. rozpoczęła swą działalność w 1996 roku. Założycielem firmy była Soletanche Bachy France – światowy lider w dziedzinie budownictwa podziemnego i specjalnego. Od samego początku działalności Soletanche Polska posiada w swojej ofercie szereg technologii, związanych z głębokim fundamentowaniem, takich jak: pale, kotwie gruntowe, przepony wodoszczelne, iniekcje gruntowe, ale szczególną specjalnością są ściany szczelinowe, wykonywane w opatentowanej przez Soletanche Bachy technologii CWS® (Continuous Water Stop).

Soley Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 33
32-083 Balice
Logo Soley Sp. z o.o.

Soley Sp. z o.o. działa na rynku specjalistycznych robót geotechnicznych i hydrotechnicznych od 1991 roku. Wostatnich latach firma wyspecjalizowała się zwłaszcza w wykonywaniu mikropali, kotew i gwoździ gruntowych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego systemu Ischebeck TITAN.
Proponujemy kompleksowe (od przygotowania koncepcji, przez projektowanie, po wykonawstwo) skuteczne rozwiązywanie wielu zagadnień geotechnicznych, z którymi spotykamy się w budownictwie, takich jak: zabezpieczanie skarp i zboczy, stabilizacja osuwisk, zabezpieczanie ścian głębokich wykopów, wzmacnianie nasypów, ściany oporowe w technologii muru tessyńskiego, wzmacnianie fundamentów, fundamenty specjalne, tunelowanie, iniekcje wzmacniające podłoże, wzmacnianie podłoża obiektów hydrotechnicznych, również pod wodą.

Stump Franki Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Tel.: +48 (22) 26 69 100, Fax: +48 (22) 26 69 025
info@stumpfranki.pl
www.stumpfranki.pl

Stump Franki sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Spółka powstała w wyniku połączenia Stump- Hydrobudowa oraz Franki Polska.

Biura w Warszawie, Gdańsku oraz Krakowie umożliwiają obecność na terenie całej Polski w różnych sektorach: energetycznym (elektrownie konwencjonalne i wiatrowe), drogowym i kolejowym (przyczółki i filary mostów), przemysłowym (instalacje, zbiorniki, hale), hydrotechnicznym (porty, nabrzeża, śluzy).

Spółka oferuje usługi w szerokim zakresie, jej specjalność to: posadowienie pośrednie w postaci pali FRANKI Nowej Generacji, pali wielkośrednicowych i ścian szczelinowych, kompleksowe wykonywanie głębokich wykopów fundamentowych zabezpieczonych obudowami berlińskimi, ścianami szczelinowymi, ściankami szczelnymi, palisadami. Ponadto wykonuje m.in. mikropale, stałe i tymczasowe kotwie gruntowe, projekty, ekspertyzy oraz próbne obciążenia.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne Tolos Piotr Walczak i Wspólnicy Sp. K.

ul. Kleszczowska 28
44-240 Żory
Tel.: 32 435 0957;
fax: 32 435 0419
www.tolos.pl
Logo Tolos

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” działa nieprzerwanie od 1997 roku. Oferujemy szeroki wachlarz usług w dziedzinach geotechniki, inżynierii wodnej i sanitarnej oraz budownictwa drogowego i kolejowego. Specjalizujemy się w kompleksowym zabezpieczeniu głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach. Ponadto oferujemy wykonanie pali wierconych do średnicy 1800 mm, iniekcji strumieniowej jet grouting, kolumn DSM oraz mikropali.
Dysponując nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną załogą oraz wykształconą kadrą inżynierską gwarantujemy i terminowe realizowanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.
Dzięki stale rosnącemu parku maszynowemu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty, w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, budownictwa wodnego, robót melioracyjnych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, mikrotunelingu, odwodnienia podłoża gruntowego oraz prac z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego.

ViaCon Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
64-130 Rydzyna
Logo Viacon

Firma ViaCon rozpoczęła swą działalność 1 kwietnia 1997 roku i jest jedną z kilkunastu firm należącą do europejskiej Grupy ViaCon założonej w 1986 r. w Szwecji i Norwegii. Obecnie Grupa ViaCon wchodzi w skład grupy SAFEROAD®.
Od początku swojego istnienia, firma prężnie rozwijała się głównie na rynkach infrastrukturalnych.
Jako pierwsza wprowadziła na rynek polski system rur i konstrukcji podatnych, który w zdecydowanym stopniu przyczynił się do redukcji kosztów budowy dróg i autostrad oraz przyspieszył ich realizację.

Przez ostatnie 20 lat ViaCon wyrósł na europejskiego lidera w tej dziedzinie. Zakład produkcyjny mający swoją siedzibę w Rydzynie koło Leszna Wlkp. jest największym w Europie i jednym
z największych na świecie.
ViaCon Polska kompleksowo obsługuje rynki infrastrukturalne. Produkty i rozwiązania oferowane przez firmę stosowane są na budowach dróg i kolei na całym świecie; systemy produkowane przez ViaCon eksportowane są do ponad dwudziestu pięciu krajów na całym kontynencie.

Szeroko zakrojona działalność edukacyjna ukierunkowana na środowisko inżynierskie i uniwersyteckie pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych kadr inżynierskich. Wsparta jest szeregiem publikacji naukowo-inżynierskich, które wyszły spod pióra pracowników ViaCon we współpracy z naukowcami z Polski i ze świata.
ViaCon oferuje:
– Rury stalowe spiralnie karbowane oraz konstrukcje ze stalowych blach falistych do budowy nowych oraz wzmacniania lub przebudowy istniejących obiektów,
– Konstrukcje inżynierskie z żelbetowych elementów prefabrykowanych
– Rury przepustowe z PP i HDPE
– System kanalizacji deszczowej i sanitarnej
– Zbiorniki retencyjne
– Geosyntetyki
– Mosty kratowe
– Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
– Gabiony
– System płotków naprowadzających dla płazów
Firma ViaCon produkuje, montuje, projektuje wytwarzane przez siebie produkty pozwalając na kompleksową realizację inwestycji.

Warbud SA
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Tel: 22 567 60 00, 22 567 63 30
zpp@warbud.pl
www.warbud.pl
Logo Warbud

Firma Warbud SA rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku. Od lat jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Dysponuje potencjałem pozwalającym zrealizować nawet najtrudniejsze zadania inwestycyjne. Jej wiodącym udziałowcem jest Vinci Construction – największa francuska firma w dziedzinie budownictwa i robót publicznych. Vinci Construction a wraz z nim i Warbud, przynależy do jednego z największych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych – Grupy Vinci.
Bogate doświadczenie firmy w budowie ścian szczelinowych, berlińskich, szczelnych oraz pali zapewniło solidne fundamenty m.in. takim inwestycjom jak Oczyszczalnia Ścieków- Czajka, Muzeum Sztuki w Krakowie, Centrum Nauki Kopernik i wielu innym.
Zakład Fundamentowania Warbud SA oferuje:
– kompleksową realizację ścian szczelinowych z zastosowaniem płaskich elementów rozdzielczych z pojedynczymi lub podwójnymi uszczelkami typu CWS,
– opracowanie i wykonanie projektów wykonawczych oraz doradztwo techniczne,
– systemowe wykonawstwo zabezpieczenia ścian szczelinowych konstrukcją z rur stalowych, kotew lub układów kombinowanych,
– wykonanie pali wielkośrednicowych oraz baret fundamentów nośnych ,
– wykonawstwo surowych stanów „0” obiektów.