Nasi członkowie

Aarsleff Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
 Logo Aarsleff
Firma Aarsleff Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od 1995 r. Zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych robót fundamentowych w technologii żelbetowych pali prefabrykowanych, pali stalowych oraz mikropali. Ponadto specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu konstrukcji oporowych i zabezpieczaniu głębokich wykopów. Realizuje wszystkie czynności przygotowujące wykop fundamentowy do zasadniczych robót konstrukcyjnych, takie jak: projektowanie i instalacja ścianek szczelnych i berlińskich, instalacja iniekcyjnych kotew gruntowych, odwodnienia, roboty ziemne. Aarsleff bierze udział w realizacjach obiektów drogowo-mostowych, kubaturowych i portowych. Większość prac realizuje w oparciu o dokumentację i analizy opracowane we własnej pracowni projektowej.
Cover Technologies Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 34
05-500 Stara Iwniczna
Cover Technologies obsługuje zlecenia w dziedzinie stabilizacji gruntów, iniekcji ciśnieniowej i zabezpieczeń przeciwwodnych części podziemnych obiektów budowlanych. Specjalizuje się w stabilizacji gruntu i zatrzymywania intensywnych wycieków wody. Realizuje zlecenia w zakresie szeroko pojętego budownictwa przemysłowego, energetyki wodnej, gospodarki ściekowej oraz ochrony i naprawy wszelkich konstrukcji budowlanych i obiektów inżynieryjnych. Cover dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników budowlanych, zapewnia sprzęt i materiały iniekcyjne, których jest producentem, co pozwala kompleksowo obsługiwać każde zlecenie.
Geobear sp. o. o.
ul. Domaniewska 39A
02 -672 Warszawa

Geobear od prawie 40 lat dostarcza technologię nieuciążliwych napraw posadowienia budynków, wzmocnienia gruntu i naprawy posadzek z wykorzystaniem iniekcji geopolimerowych.

Podstawowe właściwości technologii:

 • Brak urobku
 • Brak ciężkiego sprzętu budowlanego (wszystko na mobilnej ciężarówce która może być oddalona od miejsca iniekcji do 70 m)
 • Odporność na czynniki chemiczne i wodne.
 • Minimalna ingerencja w istniejący obiekt – małe przewierty o średnicy 12-20 mm –
 • Błyskawiczne dojrzewanie i przyrost wytrzymałości materiału w ciągu pierwszyc kilkudziesięciu sekund
 • Metoda bez drgań i oddziaływań dynamicznych.
 • Precyzyjna laserowa kontrola geodezyjna w trakcie wykonywanych prac
 • Kilkudziesięciokrotny wzrost objętości
 • Siła pęcznienia zdolna podnosić elementy konstrukcyjne.
Geocomp Sp. z o.o.
ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Tel. 513 120 844
biuro@geocomp.pl
www.geocomp.pl
Logo Geocomp

Firma Geocomp z Krakowa to jeden z 10 założycieli PZWFS -Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (założonego w 2003 roku). Początkowo nasza działalność koncentrowała się na badaniach geotechnicznych, projektowaniu i wykonawstwie mikropali oraz iniekcji. Technologie te stosowaliśmy przede wszystkim do wzmocnienia podłoża gruntowego oraz fundamentów budowli zabytkowych. Szybki i konsekwentny rozwój firmy pozwolił na rozbudowę oferty i pakietu świadczonych usług. Przez cały okres istnienia firmy wdrażamy nowoczesne technologie i powiększamy wachlarz usług na rynku specjalistycznych prac fundamentowych. Dziś należymy do grona uznanych firm zajmujących się wykonawstwem fundamentów specjalnych, a w szczególności robót palowych. Zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa oddajemy do dyspozycji naszych Klientów zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Nasza oferta obejmuje:

– pale/kolumny CFA o średnicach od Ø 300 do 1000 mm

– pale/kolumny przemieszczeniowe,

– obudowy berlińskie,

– kotwy gruntowe,

– kolumny jet grouting

– mikropale iniekcyjne,

– kolumny cementowo- gruntowe DSM,

– przesłony w technologii Trenchmix.

GEO-Instruments Polska sp. z o.o.
Łysaków Drugi 47
28-300 Jędrzejów

GEO-Instruments Polska sp. z o.o. należy do Keller Polska sp. z o. o. wchodzącego w skład Firmy Keller Group plc z siedzibą w Londynie. Jesteśmy wiodącym koncernem międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na Giełdzie Londyńskiej. Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii – łącznie w ponad 40 krajach świata. Posiadając filie w ponad 40 krajach na sześciu kontynentach, Keller jest największym specjalistą rozwiązań geotechnicznych na świecie.

GEO-Instruments Polska działa na rynku polskim jak i europejskim realizując zarówno małe lokalne jaki duże projekty istotne z punktu widzenia gospodarki. Jesteśmy jednym z czołowych liderów rynku w rozwiązaniach związanych z automatycznym monitoringiem geotechnicznym i konstrukcyjnym oraz próbnych obciążeniach i badaniach fundamentów głębokich. Jesteśmy także wyłącznym dystrybutorem sprzętu i urządzeń firmy Geosense w Polsce.

Przedsiębiorstwo Geoservice Sp. z o.o.
ul. Ludwika Solskiego 12
52-416 Wrocław
Logo Geoservice Sp. z o.o.
Zakres działalności:
roboty fundamentowe,
wykonywanie wysokociśnieniowymi technikami (jet grouting) pali iniekcyjnych pod istniejące i nowe obiekty,
wykonywanie mikropali iniekcyjnych, palisad i kotwi gruntowych,
uszczelnianie gruntów i konstrukcji,
wzmacnianie podłoża i konstrukcji,
zabezpieczanie skarp,
iniekcje cementu w grunt, beton, skały i mury,
specjalizacja w robotach fundamentowych i geotechnicznych.
GT Projekt, Sp. z o.o. & Co., S.K.
Swadzim, ul. Parkowa 4
62 – 080 Tarnowo Podgórne
Tel: 61 625 22 22, 801 081 281
fax: 61 625 22 25
info@gtprojekt.pl
www.gtprojekt.pl

GT Projekt jest przedsiębiorstwem Projektowo – Consultingowym, działającym na rynku od roku 1999, powstałym poprzez połączenie firm geotechnicznych, funkcjonujących od roku 1991.
GT Projekt tworzy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, działając w zakresie szeroko rozumianej inżynierii lądowej i wodnej, prowadząc związane z nią prace badawcze i projektowe, doradztwo techniczne i zarządzanie projektami.
Przedsiębiorstwo uczestniczy w inwestycjach budownictwa ogólnego, przemysłowego, drogowego i kolejowego, począwszy od etapu planowania, poprzez projektowanie i realizację aż do nadzoru na etapie eksploatacji obiektów budowlanych.
GT Projekt dysponuje własnym, specjalistycznym sprzętem badawczym oraz laboratorium, wykonując akredytowane oznaczenia geotechniczne i chemiczne, ukierunkowane na sozologiczne badania stanu środowiska gruntowo – wodnego.
Specjalnością przedsiębiorstwa jest modelowanie numeryczne i analizy MES współpracy konstrukcji i podłoża gruntowego.
Zakres prac obejmuje także kontrolę i monitoring wznoszonych i eksploatowanych obiektów.

Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna
ul. Palmowa 22a
15-795 Białystok
Logo Hydrobud

Opis działalności firmy:

• remonty, budowy obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych (jazów, zbiorników retencyjnych, progów piętrzących, śluz, zapór, przepompowni, budowle gabionowe, pomosty drewniane, mola, wieże do skoków),
• budowy i remonty obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych (mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, estakad),
• roboty podwodne (betonowanie, cięcie i spawanie, odmulanie eżektorem powietrznym i wodnym, rozkładanie geowłókniny jako umocnienie dna, narzuty kamienne w gabionach i luzem, wycinanie pali),
• renowacja i rewaloryzacja budowli zabytkowych (obiekty murowane, betonowe, drewniane – sakralne i świeckie),
• roboty palowe i umocnienia wykopów (wbijanie pali drewnianych, żelbetowych, wykonywanie ścianek szczelnych stalowych i plastikowych, ścianki berlińskie, gwoździowanie gruntu),
• wzmocnienia gruntu pod budynkami, nasypów poprzez iniekcję zaczynami cementowymi oraz żywicami poliuretanowymi,
• wzmocnienie budowli poprzez przyklejenie dodatkowego zbrojenia (stalowego lub z włókien węglowych i innych),
• iniekcje nisko- i wysokociśnieniowe elementów betonowych, murów ceglanych,
• ekspertyzy nad- i podwodne budowli inżynierskich (jazów, zapór, mostów etc.),
• wbijanie pali i ścianek typu Larsen o wysokości do 12m na terenie trudnym (roboty palowe),
• wykonywanie zbiorników.

Hydrostop-3 Sp. z o.o.
Hydrostop-3 Sp. z o.o.
ul. Bruszewska 10
03-46 Warszawa
Logo Hydrostop-3 Sp. z o. o.

Opis działalności firmy:

Firma Hydrostop-3 Sp. z o.o. jest firmą wykonującą głównie specjalistyczne roboty w zakresie napraw i uszczelnień budowli w szczególności  fundamentów specjalnych, projektowanie hydroizolacji, kompleksowe wykonywanie hydroizolacji nowych budowli oraz doradztwo w doborze materiałów do uszczelnień przecieków.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie hydroizolacji i zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

PIP Inkom Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 67
97-400 Bełchatów
Logo PIP Inkom Sp. z o.o.
Inkom oferuje jako generalny wykonawca obiekty:
– przemysłowe (żelbetowe i stalowe),
– użyteczności publicznej,
– budowle hydrotechniczne tj.:
o oczyszczalnie ścieków i wód,
o składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
– sieci i instalacje sanitarne,
– instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla energetyki w Polsce.Wykonujemy:
– pale wiercone w technologiach:
oświdra ciągłego (CFA),
o z zabezpieczeniem ścian otworu rurą obsadową odzyskiwaną;
– żelbetowe ściany szczelinowe.
Keller Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 733 82 70
Fax22 733 82 80
keller-polska@keller.com.pl
www.keller.com.pl

Keller Polska Sp. z o. o. należy do Firmy Keller Group plc z siedzibą w Londynie. Jesteśmy wiodącym koncernem międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na Giełdzie Londyńskiej. Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii – łącznie w ponad 40 krajach świata. Świadczymy profesjonalne usługi geotechniczne z zachowaniem jak najniższego ryzyka dla naszych Klientów i Pracowników.Keller Polska oferuje profesjonalne projektowanie i wykonawstwo złożonych robót geotechnicznych. Każde zadanie projektowe rozpatrujemy indywidualnie pod kątem możliwości zastosowania optymalnej w danych warunkach technologii oraz efektów techniczno-ekonomicznych.

Szeroki zakres technologii oferowanych przez Keller Polska (por. orientacyjny schemat na rysunku obok), począwszy od metod „lekkich” stosowanych przy wyborze posadowienia pośredniego, jak np. dynamiczne zagęszczanie impulsowe IC lub kolumny żwirowe,  poprzez szereg atrakcyjnych rozwiązań wykorzystywanych w przypadku posadowienia pośredniego, obejmujących m.in. specjalistyczne iniekcje, wgłębne mieszanie gruntu DSM i inkluzje betonowe, aż po metody „ciężkie”, czyli różnego rodzaju pale i ściany szczelinowe stosowane w głębokim fundamentowaniu, pozwala nam wybierać rozwiązania optymalne, dostosowane do oczekiwań naszych klientów.

MDR-projekt Sp. z o.o. sp. k.
ul. Modlińska 129/22
03-186 Warszawa
Tel: +48 600 442 269
Tel: +48 662 089 240
biuro@mdr-projekt.pl

MDR-projekt Sp. z o.o. Sp. komandytowa powstała w 2013 r. Jest biurem projektowym, które kontynuuje działalność prowadzoną przez współwłaścicieli spółki.

Podstawowym celem działalności biura jest projektowanie konstrukcji budowlanych, w szczególności w zakresie inżynierii geotechnicznej. Oferujemy nasze usługi we wszystkich stadiach projektu – od koncepcji poprzez projekt budowlany/techniczny, przetargowy, wykonawczy do projektu technologicznego. Sporządzamy specyfikacje techniczne i projekty geotechniczne.

Współpracujemy z wykonawcami robót, z biurami konstrukcyjnymi i architektonicznymi jak również z inwestorami.

Wykonywane i nadzorowane przez MDR-projekt projekty obejmują:

 • pełen zakres obudów wykopów (palisady, obudowy berlińskie, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, przesłony filtracyjne),
 • palowania (pale CFA, pale w osłonie rurowej, pale przemieszczeniowe, próbne obciążenia),
 • wzmocnienia podłoża (kolumny przemieszczeniowe, DSM),
 • mikropale iniektowane wszelkich typów (wiercone w różnych technologiach, wciskane, wbijane),
 • iniekcyjne kotwy gruntowe,
 • gwoździe gruntowe,
 • konstrukcje oporowe,
 • stabilizacje skarp i osuwisk
 • analizy fundamentów płytowo-palowych.
Menard Sp. z o.o.
ul. Bonifaterska 17
00-203 Warszawa
Tel. 22 560 03 00
Fax 22 560 03 01
biuro@menard.pl
www.menard.pl
Logo Menard Polska Sp. z o.o.

Menard Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża gruntowego oraz oczyszczania terenów zanieczyszczonych. Firma należy do grupy Soletanche Freyssinet, wchodzącej w skład konsorcjum Vinci. Przez ostatnie 40 lat Menard wdrożył wiele nowych metod wzmacniania gruntu. Celem firmy jest propagowanie technik wzmocnienia podłoża gruntowego jako oszczędnej alternatywy dla tradycyjnego posadowienia pośredniego. Charakteryzuje się szybkością i niezawodnością działania. Stosowane przez nią technologie umożliwiają zmniejszenie nakładów finansowych oraz czasu realizacji zadania.

Najczęściej stosowane przez Menard metody wzmocnienia podłoża:
• kolumny przemieszczeniowe CMC,
• dynamiczna konsolidacja DC,
• wymiana dynamiczna DR,
• Kolumny Podatne MSC,
• dreny pionowe VD,
• konsolidacja próżniowa MV,
• wibroflotacja VF,
• kolumny żwirowe SC,
• wgłębne mieszanie gruntu DSM,
• zagęszczenie w technologii mikrowybuchów MMB

Metris Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127a
99-300 Kutno
Tel. +48 609607313
Fax 24 253 500 55
biuro@metris.com.pl
www.metris.com.pl

Metris jest częścią międzynarodowego koncernu, w którego skład wchodzą między innymi jednostki pomiarowo-badawcze. Pozwala nam to na wymianę doświadczeń w znacznie większym gronie i możliwość realizacji międzynarodowych projektów.
W Polsce podstawową działalnością firmy jest wykonywanie badań pali, kolumn, kotew gruntowych oraz zabezpieczenie interesów firm wykonujących prace geotechniczne poprzez wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejącej zabudowy przed rozpoczęciem prac oraz monitoring ich stanu w trakcie budowy.
Metroprojekt sp. z o.o.
ul. Kosmatki 8
03-982 Warszawa
Tel: +48 22 628 47 75
biuro@metroprojekt.pl

Metroprojekt od roku 1951 wprowadzał do Polski nową technologię – systemy metra w Warszawie. Metroprojekt od roku 2021 wprowadza do Polski n ową technologię – systemy Kolei Dużych Prędkości.Wtedy i dzisiaj realizujemy kluczowe i pierwsze projekty w tym zakresie w Polsce.

Metroprojekt sp. z o.o. jest firmą z 70-letnią tradycją w projektowaniu podziemnych obiektów inżynieryjnych, nadziemnego budownictwa ogólnego i przemysłowego,infrastruktury transportowej, instalacji i systemów kolejowych, urządzeń i budowli inżynierii sanitarnej, elektroenergetyki, trakcji elektrycznej, automatyki i łączności.

Oferujemy usługi w pełnym zakresie działalności inwestycyjnej, obejmującej dokumentację projektowo-kosztorysową, koncepcje, opinie, ekspertyzy,

studia dla inwestycji nowych oraz modernizowanych i remontowanych, weryfikację dokumentacji technicznej, zastępstwo inwestorskie.

Stanowimy dynamicznie rozwijający się zespół, czerpiący z długoletniego doświadczenia i obecności na rynku, patrzący jednocześnie daleko w przyszłość

i aspirujący do współtworzenia nowej jakości i standardów w projektowaniu technicznym.

Główne obszary działalności firmy to:

 • Podziemne i naziemne konstrukcje budowlane i inżynieryjne
 • Systemy metra i szybkiego tramwaju
 • Systemy sterowania ruchem kolejowym
 • Układy komunikacyjne
 • Infrastruktura kolejowa i drogowa
 • Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne
 • Sieci i instalacje elektroenergetyczne i automatyki przemysłowej
 • Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji (analizy, koncepcja, projekt, nadzór)
Mikropal
Centrum Biurowe TETRIS
Al. Roździeńskiego 188C lok. 407
40-203 Katowice

Firma MIKROPAL to polska firma geotechniczna oferująca szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu wzmocnień podłoża gruntowego oraz zabezpieczania wykopów. Firma dysponuje sztabem inżynierów, którzy zdobywali doświadczenie w różnorodnych warunkach gruntowych. Własne biuro projektowe pozwala dopasować realizację do potrzeb klienta oraz rzeczywistych warunków napotkanych na budowie.

Specjalnością firmy MIKROPAL jest wykonywanie kolumn w technologii „jet grouting”, mikropali oraz kotew gruntowych. Bogate zaplecze sprzętowe umożliwia prowadzenie robót w miejscach trudnodostępnych. Działamy w każdych warunkach – na terenie obiektów zabytkowych, wewnątrz działających zakładów przemysłowych, w piwnicach istniejących budynków oraz na obiektach infrastrukturalnych.

W swojej ofercie mamy następujące technologie:

 • Jet grouting
 • Kotwy gruntowe
 • Mikropale
 • Pale CFA
 • Ścianki berlińskie
Piletest Sp. z o.o.
ul. Ligocka 36C
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. 33 822 22 88
Fax 33 822 22 46
info@piletest.pl
www.piletest.pl
Logo Piletest Sp. z o.o.

Piletest Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od 2004 roku i specjalizuje się w wykonawstwie szeroko rozumianych badań jakości i nośności fundamentów specjalnych. Firma oferuje najwyższej jakości precyzyjne pomiary wykonywane w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001. Specjalnością firmy są:
• próbne obciążenia metodą statyczną z użyciem komputerów rejestrujących i wysokiej klasy dynamometrów (siłomierzy kalibrowanych w GUM Głównym Instytucie Miar), oraz elektronicznych czujników przemieszczeń atestowanych w laboratoriach posiadających akredytacje PCA,
• próbne obciążenia statyczne zinstrumentalizowane (tensometry i ekstensometry Geokon),
• próbne obciążenia metodą dynamiczną PDA (analizy GRLWEAP i CAPWAP),
• badania ciągłości pali metodą Pulse (Sonic) Echo z użyciem PIT Pile Integrity Tester, PET Pile Echo Tester,
• badania ciągłości pali metodą CSL Cross-hole Sonic Logging z użyciem CHUM Cross Hole Ultrasonic Monitor, CHA Cross-Hole Analyzer, lub CHAMP,
• badania ciągłości pali metodą TIP Thermal Integrity Profiler,
• pomiary grubości płyt żelbetowych z użyciem ACT Acoustic Concrete Tester,
• sprzedaż i montaż komputerów rejestrujących dla palownic i wiertnic: E-Saximeter (E-SAX), Hammer Performance Analyzer (HPA), Pile Installation Recorder (PIR) dla pali CFA.
Piletest jest firmą niezależną. Wyniki jej badań nie są obarczone stronniczością. Firma zatrudnia doświadczoną kadrę inżynierską i dysponuje własnym sprzętem niezbędnym do wykonania badań. Próbne obciążenia i badania Piletest realizuje kompleksowo: począwszy od projektu, przez montaż stanowisk i przeprowadzenie badań, aż po opracowanie wyników wraz z orzeczeniem o jakości lub nośności pali.

Segar Sp. z o.o.
ul. A.Krzywoń 8/48
01-391 Warszawa
Tel. 22 353 80 60
segar@segar.pl
www.segar.pl

Segar

SEGAR Sp. z o.o. jest polską firmą działającą w branży budowlanej od 2007 roku. Zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych robót geotechnicznych i hydrotechnicznych. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu:

 • zabezpieczania wykopów – ścianki berlińskie, ścianki szczelne, palisady
 • głębokiego fundamentowania – pale wiercone CFA, pale przemieszczeniowe VIBRO i FDP oraz pale wwibrowywane stalowe, żelbetowe i drewniane
 • wzmacniania gruntu – kolumny wiercone CFA, przemieszczeniowe VIBRO i FDP

Ponadto firma SEGAR oferuje wykonanie regulacji nabrzeży oraz przesłon przeciwfiltracyjnych z grodzic stalowych, a także prowadzenia monitoringu drgań, w przypadku możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania prowadzonych robót na otoczenie budowy,.

Oprócz wykonywania zleconych robót budowlanych, SEGAR oferuje dzierżawę specjalistycznego sprzętu.

Firma SEGAR posiada doświadczenie przy realizacji zarówno zadań kubaturowych, drogowo-mostowych, jak i hydrotechnicznych. Posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej kadry oraz zaawansowanego technicznie sprzętu, pozwala firmie na wykonywanie skomplikowanych i nietypowych zadań oraz prowadzenie prac nawet w bardzo trudnych warunkach lokalizacyjnych.

Soletanche Polska
ul. Solidarności 173,
00-877 Warszawa
Tel.48 22 639 74 11÷14
Fax 22 639 87 07
office@soletanche.pl
www.soletanche.pl
Logo Soletanche

Firma Soletanche Polska Sp. z o.o. rozpoczęła swą działalność w 1996 roku. Założycielem firmy była Soletanche Bachy France – światowy lider w dziedzinie budownictwa podziemnego i specjalnego. Od samego początku działalności Soletanche Polska posiada w swojej ofercie szereg technologii, związanych z głębokim fundamentowaniem, takich jak: pale, kotwie gruntowe, przepony wodoszczelne, iniekcje gruntowe, ale szczególną specjalnością są ściany szczelinowe, wykonywane w opatentowanej przez Soletanche Bachy technologii CWS® (Continuous Water Stop).

Soley Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 33
32-083 Balice
Logo Soley Sp. z o.o.

Soley Sp. z o.o. działa na rynku specjalistycznych robót geotechnicznych i hydrotechnicznych od 1991 roku. Wostatnich latach firma wyspecjalizowała się zwłaszcza w wykonywaniu mikropali, kotew i gwoździ gruntowych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego systemu Ischebeck TITAN.
Proponujemy kompleksowe (od przygotowania koncepcji, przez projektowanie, po wykonawstwo) skuteczne rozwiązywanie wielu zagadnień geotechnicznych, z którymi spotykamy się w budownictwie, takich jak: zabezpieczanie skarp i zboczy, stabilizacja osuwisk, zabezpieczanie ścian głębokich wykopów, wzmacnianie nasypów, ściany oporowe w technologii muru tessyńskiego, wzmacnianie fundamentów, fundamenty specjalne, tunelowanie, iniekcje wzmacniające podłoże, wzmacnianie podłoża obiektów hydrotechnicznych, również pod wodą.

Stump Franki Sp. z o.o.
ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
Tel.: +48 (22) 26 69 100, Fax: +48 (22) 26 69 025
info@stumpfranki.pl
www.stumpfranki.pl

Stump Franki sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Spółka powstała w wyniku połączenia Stump- Hydrobudowa oraz Franki Polska.

Biura w Warszawie, Gdańsku oraz Krakowie umożliwiają obecność na terenie całej Polski w różnych sektorach: energetycznym (elektrownie konwencjonalne i wiatrowe), drogowym i kolejowym (przyczółki i filary mostów), przemysłowym (instalacje, zbiorniki, hale), hydrotechnicznym (porty, nabrzeża, śluzy).

Spółka oferuje usługi w szerokim zakresie, jej specjalność to: posadowienie pośrednie w postaci pali FRANKI Nowej Generacji, pali wielkośrednicowych i ścian szczelinowych, kompleksowe wykonywanie głębokich wykopów fundamentowych zabezpieczonych obudowami berlińskimi, ścianami szczelinowymi, ściankami szczelnymi, palisadami. Ponadto wykonuje m.in. mikropale, stałe i tymczasowe kotwie gruntowe, projekty, ekspertyzy oraz próbne obciążenia.

Tensar Polska Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2-29
00-131 Warszawa
Tel: +48 58 728 46 01
tensar@tensar.pl
www.tensar.pl
Tensar Polska Sp. z o.o. należy do firmy Tensar International, która opracowała i wdrożyła do zastosowań geotechnicznych geosiatki o sztywnych węzłach. Trwające od lat 70-tych XX w. prace badawczo-rozwojowe umożliwiły opracowanie trzech generacji georusztów, wykorzystywanych do mechanicznej stabilizacji kruszywa niezwiązanego. Wysoka efektywność technologii MSL (Mechanically Stabilised Layer) została zweryfikowana w badaniach laboratoryjnych, badaniach w skali naturalnej, a przede wszystkim w setkach tysięcy zrealizowanych projektów wzmocnienia podłoża w inwestycjach drogowych, kolejowych oraz geotechnicznych.Opracowana przez Tensar technologia stabilizacji mechanicznej kruszywa z wykorzystaniem georusztów wielokierunkowych oraz wielokształtnych znajduje szerokie zastosowanie w specjalistycznych robotach geotechnicznych wymagających stosowania platform roboczych i dróg technologicznych. Dzięki metodzie T-Value, opracowanej przez firmę Tensar i zweryfikowanej przez niezależne ośrodki naukowo-badawcze w ramach badań modelowych, analiz numerycznych oraz testów terenowych, możliwe jest zaprojektowanie konstrukcji bezpiecznych, ekonomicznych i mniej emisyjnych. Specjalistyczne narzędzia projektowe udostępnione zostały na platformie www.tensarplus.com.Tensar Polska oferuje wsparcie w zakresie projektowania geotechnicznego zarówno dla inwestorów, biur projektowych jak i wykonawców.
Tergon sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ryżowa 89
05-816 Opacz Kolonia k. Warszawy
Tel: +48 22 720 06 67
biuro@tergon.pl
Spółka Tergon świadczy usługi doradztwa, projektowania i wykonawstwa w zakresie specjalistycznych prac geotechnicznych. Szeroki wachlarz stosowanych technologii i bogaty park maszynowy firmy pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych zadań na terenie całej Polski.

Spośród proponowanych usług wyróżnić można: wzmocnienia gruntów, fundamentowanie specjalne, zabezpieczenia przeciwosuwiskowe nasypów, skarp i zboczy, prace tunelowe, obudowy wykopów, przesłony przeciwfiltracyjne, iniekcje gruntu, torkretowanie.

W oparciu o kompleksową analizę przedmiotu inwestycji, rodzaju i charakteru pracy konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zespół specjalistów Tergon dobiera optymalną dla danej realizacji technologię wykonania prac, w tym m.in.: pale CFA, FDP i VDW, kolumny DSM, mikropale, kolumny jet-grouting, kotwy gruntowe, gwoździe gruntowe zwieńczone siatką stalową bądź torkretem, obudowy berlińskie, czy palisady.

Firma Tergon może poszczycić się realizacjami o istotnym znaczeniu dla inwestorów prywatnych, czy lokalnych społeczności, jak również strategicznymi w skali kraju, np. budowa wyjść ewakuacyjnych w tunelu pod Świną, realizacja tuneli łącznikowych przy budowie II linii metra, wykonanie mikropali przy budowie międzysystemowego gazociągu Strachocina – Granica RP oraz Strachocina – Pogórska Wola, czy wykonanie palisady na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy wykonanej pod czynnym tunelem metra.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne Tolos Piotr Walczak i Wspólnicy Sp. K.
ul. Kleszczowska 28
44-240 Żory
Tel: + 48 32 435 0957,
fax: +48 32 435 0419
www.tolos.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” działa nieprzerwanie od 1997 roku. Oferujemy szeroki wachlarz usług w dziedzinach geotechniki, inżynierii wodnej i sanitarnej oraz budownictwa drogowego i kolejowego. Specjalizujemy się w kompleksowym zabezpieczeniu głębokich wykopów realizowanych poprzez pogrążanie grodzic stalowych, kształtowników stalowych oraz wykonywanie ścianek berlińskich w różnych technologiach. Ponadto oferujemy wykonanie pali wierconych do średnicy 1800 mm, iniekcji strumieniowej jet grouting, kolumn DSM oraz mikropali.
Dysponując nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną załogą oraz wykształconą kadrą inżynierską gwarantujemy i terminowe realizowanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.
Dzięki stale rosnącemu parku maszynowemu jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające projekty, w zakresie szeroko rozumianej geotechniki, budownictwa wodnego, robót melioracyjnych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, mikrotunelingu, odwodnienia podłoża gruntowego oraz prac z zakresu budownictwa drogowego i kolejowego.
ZUEBLIN Geotechnika oddział Strabag Sp. z o.o. w Katowicach
Ul. Chorzowska 105
40-101 Katowice

Tel: +48 602 652 885
geotechnika@zueblin.pl
www.zueblin-geotechnika.pl

ZUEBLIN Geotechnika jest jednostką, której przeznaczeniem jest wspieranie firmy Strabag w zakresie wykonawstwa specjalistycznych fundamentów oraz świadczenie usług na otwartym rynku. Swój potencjał opiera na doświadczeniu i zasobach Züblin Ground Engineering z Stuttgartu.

Specjalizujemy się w:

palach typu wielkie średnice, CFA, FDP,
kolumny DSM, FDC,
iniekcje,
kotwy, mikropale,
ściany szczelinowe.