EFFC

W 2005 roku Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych przystąpiło do EFFC – Europejskiej Federacji Wykonawców Fundamentów. Przystąpienie do Federacji poprzedziła wizyta w Polsce dr. Manfreda Stockera, ówczesnego przewodniczącego EFFC, który zaprezentował strukturę organizacyjną Federacji, jej cele i osiągnięcia.

EFFC reprezentuje firmy z 17 krajów europejskich. Jej działalność jest zorganizowana w czterech Grupach Roboczych:

  • Technicznej, zajmującej się m.in. opracowywaniem norm europejskich, kodyfikujących wykonawstwo specjalistycznych robót fundamentowych,
  • Kontraktowej, wypracowującej m.in. zasady partnerskiej współpracy w umowach, ale także zajmującej się takimi zagadnieniami jak zarządzanie ryzykiem,
  • Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pracującej m.in. nad sposobami zmniejszenia liczby wypadków,
  • Promocji i Reklamy.

Trzeba podkreślić znaczącą rolę EFFC w budowie pozycji wykonawców fundamentów specjalnych na rynku usług budowlanych krajów Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy krajów dawnej Unii dopracowali się m.in. wzorców umów na roboty fundamentowe, zawierających zapisy zapewniające podwykonawcom partnerską pozycję, bezpieczeństwo ekonomiczne i warunki sprzyjające wykonywaniu robót zgodnie ze sztuką, bez dyktatu generalnych wykonawców.

Federacja prowadzi bardzo szeroką działalność normalizacyjną. Jej członkowie są autorami norm i dokumentów technicznych.