Nasze osiągnięcia

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych działa od 2003 roku i może pochwalić się wieloma skutecznie podjętymi inicjatywami na rzecz branży, którą reprezentuje. Oto lista ważniejszych działań Zrzeszenia:

 • Marzec 2004 roku: wspólnie z Instytutem Budowy Dróg i Mostów oraz Politechniką Warszawską zorganizowaliśmy w Warszawie seminarium „Fundamenty palowe i specjalne”.
 • Listopad 2004 roku: zorganizowaliśmy i częściowo sfinansowaliśmy kurs „Projektowanie pali”, przeznaczony dla projektantów i nadzoru budowlanego, a zrealizowany w Konstancinie.
 • Listopad 2005 roku: zorganizowaliśmy i częściowo sfinansowaliśmy kurs „Obudowa głębokich wykopów”, przeznaczony dla projektantów i nadzoru budowlanego, a zrealizowany w Warszawe-Miedzeszynie.
 • Listopad 2006 roku: zorganizowaliśmy i częściowo sfinansowaliśmy kurs ” Wzmacnianie podłoża i fundamentów „, przeznaczony dla projektantów i nadzoru budowlanego, a zrealizowany w Warszawe-Miedzeszynie.
 • Wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym zorganizowaliśmy w Warszawie dwudniowe posiedzenie komitetu CEN/TC 288, zajmującego się normalizacją wykonawstwa robót fundamentowych, dla 12 uczestników zagranicznych
 • Listopad 2007 roku: wspólnie z IBDiM zorganizowaliśmy w Warszawie seminarium „Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli”.

Poważnym problemem wykonawców jest ustanawianie przez PKN norm europejskich jako obowiązujących, a jednocześnie udostępnianie ich tylko w obcojęzycznych wersjach językowych – angielskiej, francuskiej lub niemieckiej. Niezbyt rozpowszechniona znajomość języków oraz możliwość różnego interpretowania zapisów norm powodują nieporozumienia i błędy techniczne. PKN nie tłumaczy norm w związku z trudnościami finansowymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, Zrzeszenie podjęło się sfinansowania przekładów norm europejskich na język polski. W pierwszej kolejności przetłumaczono:

 • PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikropale;
 • PN-EN 22477-1 Badania geotechniczne – Badania konstrukcji geotechnicznych – Część1: Próbne obciążenia pali przez statyczne wciskanie osiowe.

Tłumaczenia te przekazano do Polskiego Komitetu Normalizacji w celu ustanowienia polskiej wersji językowej.

Zrzeszenie przygotowało również kilkanaście przykładowych specyfikacji technicznych, które umieszczono na stronie www.pzwfs.pl Można je pobierać i przystosowywać do konkretnych projektów. Przedmiotem specyfikacji są:

 • pale wiercone w osłonie rurowej z iniekcją podstaw,
 • pale wiercone CFA,
 • pale wbijane – prefabrykowane żelbetowe,
 • żelbetowe (betonowe) pale Franki,
 • żwirowo-piaskowe pale wykonywane metodą Franki,
 • pale BSP,
 • mikropale iniekcyjne,
 • mikropale formowane świdrem ciągłym,
 • iniekcyjne wzmacnianie gruntu „jet-grouting”,
 • ściany szczelinowe.

W opracowaniu są kolejne specyfikacje.