Przyłącz się!

Jesteśmy otwarci na szeroko rozumianą współpracę z firmami, zajmującymi się wykonywaniem fundamentów specjalnych. Współpraca z PZWFS to dla każdego przedsiębiorstwa po prostu dobry interes i inwestycja w przyszłość.

Nasza organizacja to zaufanie, skuteczność, praktyka.

Aby zostać członkiem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, należy wypełnić i nadesłać deklarację przystąpienia do Zrzeszenia.

Przystąpienie do Zrzeszenia następuje po podjęciu decyzji przez Walne Zgromadzenie Zrzeszenia na podstawie złożonego wniosku o wpisanie na listę członków wraz z uzasadnieniem i referencjami trzech członków oraz po odbyciu rocznego stażu w charakterze kandydata na członka.

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych