Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, maj 2018

W dniu 18.05.18 w Koszalinie odbyło się XVII Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PZWFS. Obecnych było 15 przedstawicieli członków . Po przeprowadzeniu wyborów wybrano na kolejną VII kadencję nowy(stary) Zarząd który ukonstytuował się następująco- Prezes- Wojciech Szwejkowski, V-ce Prezes ds. kontaktów z EFFC- Przemysław Nowak, sekretarz- Robert Sołtysik, skarbnik- Bogusław Gawor.
Przed spotkaniem zwiedziliśmy najciekawsze obiekty na budowanej przez konsorcjum firm-PORR i Polbud Pomorze budowie obwodnicy Koszalina .Poniżej – zdjęcia ze spotkania i wizyty na budowie.

Comments are closed.