Zmiany w statusie PZWFS

W październiku  2018 w oparciu o Uchwałę  Walnego  Zgromadzenie Członków PZWFS dokonaliśmy zmiany brzmienia Statutu PZWFS w paragrafie 10 – rozszerzenie Członków PZWFS  o firmy projektowe- nowy Statut w stosownej zakładce na naszej stronie.

Comments are closed.