Styczniowe Zebranie Konsultacyjne odbyło się w dniu 10.01.20 w Poznaniu w hotelu DeSilva

Poranny program obejmował zwiedzanie Katedry na Ostrowie Tumskim wraz z Muzeum, Pałacu Górków, Kościoła Farnego i Kościoła Franciszkanów gdzie firma Keller prowadzi prace wzmacniające fundament. Dokładne objaśnienie prowadzonych robót nastąpiło na Zebraniu Konsultacyjnym w postaci prelekcji Dyr Ł.Wackowskiego. Program spotkania obejmował historię początków ścian szczelinowych w Polsce przygotowaną i  wygłoszoną przez kol. Piotra Nowackiego – długoletniego pracownika firmy Energopol 7, Maxer i Keller oraz prezentacje firmy Stump- Hydrobudowa połączoną z przedstawieniem  historii Hydrobudowy 6- wygłoszona przez połączone siły Asi Cepielik (Stump) i Prezesa. Następnie  przedstawiono i przegłosowano główne założenia do stosowania Platform Roboczych które przy pomocy ” Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” , mamy nadzieje  wkrótce wprowadzić na nasze place budów. I na końcu – wykład naszego sponsora- Dariusza Mikulskiego z f-my Bauer- Metody fundamentowania wysokich budynków w ZEA- któremu także dziękujemy za sponsorowanie kolacji. Następny- XX Walny Zjazd – w Łodzi- 05.06.20

 

Comments are closed.